02
مرداد

سامان محبی

آیکال و تیمشان از دسته‌ی نادری از آژانس‌های تبلیغاتی هستند که واقعاً به مشتریان خود اهمیت می‌دهند. تجربه‌ی ما با آن‌ها به عنوان یک مشتری بسیار مثمر بوده است. آن‌ها به ما کمک کردند تا برند خود را به صورت جدی تری در بازار معرفی کنیم و از استراتژی‌ها و تاکتیک‌های تبلیغاتی خلاقانه‌ای برخوردار شویم. باور دارم که تصمیم گیری برای همکاری با آیکال بنوس بهترین تصمیمی بود که ما انجام دادیم.