چسب پهن برند پلاس پن

چسپ پهن بسته بندی برند پلاس پن

نوع کار: چسپ پهن شفاف مولتی کالر
تیپ مشتری: تولید کننده پروفیل های UPVC