چسب پهن برند وین تک

چسپ پهن بسته بندی برند وین تک

نوع کار: چسپ پهن مولتی کالر
تیپ مشتری: تولید کننده پروفیل ها UPVC