کارتن مادر آکا

لیبل و جعبه مادر برند آکا

نوع کار: لیبل و جعبه مادر تک رنگ
تیپ مشتری: قطعات خودرو