لوگو آل کی

لوگو استمپ آل کی

نوع لوگو:  لوگو ترکیبی (استمپ)
نام مشتری: شرکت آدوپن پلاستیک پرشین (وین تک)
نوع مشتری: شرکت صنعتی(تولید کننده ورق هایگلس)