سی دی تراکتور

طراحی لیبل سی دی باشگاه تراکتور

نوع کار: طراحی لیبل سی دی و دی وی دی
تیپ مشتری: باشگاه ورزشی