استند خیر مقدم مراسم روز خبرنگار

طراحی استند خیر مقدم مراسم روز خبرنگار

نوع کار: طراحی استند
تیپ مشتری: باشگاه فرهنگی ورزشی