جعبه برند هوبویس

ست بسته بندی برند هوبویس

نوع کار: جعبه، کاغذ خاکستری و لیبل برند هوبویس
تیپ مشتری: تولید کننده لباس زیر