جعبه برند هوبویس

ست بسته بندی برند هوبویس

نوع کار: جعبه و برچسب تک رنگ برند هوبویس
تیپ مشتری: تولید کننده لباس زیر